ضرر سیاسی میادین مذاکرات احمد توکلی اخبار اقتصادی و بازرگانی

ضرر: سیاسی میادین مذاکرات احمد توکلی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری مشایخی سخنانش علیه انتظامی را تعمیر کرد

به گزارش انتخاب، جمشید مشایخی راجع به حواشی پیش امده در مراسم خوش حالی منتقدان سینما گفت: من راضی نیستم احدی به انتظامی بی احترامی کند.

مشایخی سخنانش علیه انتظامی را تعمیر کرد

مشایخی سخنانش علیه انتظامی را اصلاح کرد

عبارات مهم : مشایخی

به گزارش انتخاب، جمشید مشایخی راجع به حواشی پیش امده در مراسم خوش حالی منتقدان سینما گفت: من راضی نیستم احدی به انتظامی بی احترامی کند.

مشایخی سخنانش علیه انتظامی را تعمیر کرد

حرف های من در مورد ایشان حرف های شخصی من بود، رابطه خودمان است.

یک لحظه عصبانی شدم و چیزی گفتم که نباید می گفتم، حالم خوب نبود.

به گزارش انتخاب، جمشید مشایخی راجع به حواشی پیش امده در مراسم خوش حالی منتقدان سینما گفت: من راضی نیستم احدی به انتظامی بی احترامی کند.

واژه های کلیدی: مشایخی | انتظامی | جمشید مشایخی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs