ضرر سیاسی میادین مذاکرات احمد توکلی اخبار اقتصادی و بازرگانی

ضرر: سیاسی میادین مذاکرات احمد توکلی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی قدیمی‌ترین سیاره منظومه شمسی را بشناسید

سیاره مشتری در یک چشم‌برهم‌زدن ژئولوژیکی متولد شده‌است،‌ هسته سنگی آن کمتر از یک میلیون سال بعد از تولد سامانه خورشیدی شکل گرفته و همین عنوان آن را به قدیمی‌تری

قدیمی‌ترین سیاره منظومه شمسی را بشناسید

قدیمی ترین سیاره منظومه شمسی را بشناسید

عبارات مهم : سياره

سیاره مشتری در یک چشم برهم زدن ژئولوژیکی متولد شده است هست، هسته سنگی آن کمتر از یک میلیون سال بعد از تولد سامانه خورشیدی شکل گرفته و همین عنوان آن را به قدیمی ترین سیاره سامانه تبدیل کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین،نتايج تحقيقات محققان لابراتورا ملي لارنس ليورمور نشان مي دهد هسته سياره مشتري در عرض دو تا سه ميليون سال بعد از تشكيل شدن، به جرمي 50 برابر بيشتر از زمين دست يافته است.

دانشمندان پيش از اين مدل هاي رايانه اي از روند تولد سياره مشتري را ايجاد كرده بودند ولی اين اولين باري است كه حقيقتي راجع به اين سياره براساس محاسبات انجام گرفته در آزمايشگاه آشكار مي شود. محققان براي رديابي فرايند تولد سياره، مواد فرازميني مانند شهاب سنگ هاي باستاني كه به سطح زمين افتاده بودند را مورد بررسي قرار دادند.

قدیمی‌ترین سیاره منظومه شمسی را بشناسید

سامانه خورشيدي حيات خود را در شكل صفحه اي از غبار و گاز درحدود 4.6 ميليارد سال پيش شروع كرده هست، در ميان سياره ها، ابتدا سياره هاي گازي شكل گرفته اند و بعد از آن سياره هاي فلزي و سنگي مانند زمين متولد شده است اند، سياره مشتري بزرگترين آنها است كه با وجود گازي بودن، جرم آن 300 برابر جرم زمين هست، از اين رو اخترشناسان به سن اين سياره مشكوك شدند و احتمال دادند قدمت آن از بقيه سياره ها بيشتر باشد.

مطالعه جديد از اين فرض پشتيباني مي كند، زماني كه سياره مشتري متولد شده، در حين رشد و چرخيدن به دور خورشيد نواري بزرگ از گاز و غبار را صرف بزرگتر شدن خود كرده هست. علاوه بر اين مشتري مانند يك حصار مانع از ورود شهاب سنگ ها خودسر به بخش هاي داخلي سامانه خورشيدي شده است هست. زماني كه سامانه خورشيدي يك ميليون ساله شد، قدرت سياره مشتري به اندازه اي بود كه مانع از عبور اجرام كيهاني از مدارش شود.

سیاره مشتری در یک چشم‌برهم‌زدن ژئولوژیکی متولد شده‌است،‌ هسته سنگی آن کمتر از یک میلیون سال بعد از تولد سامانه خورشیدی شکل گرفته و همین عنوان آن را به قدیمی‌تری

پس از آن زماني كه سامانه خورشيدي به سن چهار ميليون سالگي رسيد، جرم سياره مشتري 50 برابر جرم زمين شد و فاصله آن تا خورشيد كمتر شد. همين عنوان باعث كاهش قدرت بازدارندگي سياره شده است و سنگ هاي خارجي با مواد داخلي سامانه تركيب شدند. اين سنگ ها امروز در كنار يكديگر در كمربندي ميان مشتري و مريخ قرار گرفته اند.

مطالعه جديد شواهدي مبني بر اين رويداد نشان مي دهند كه سياره مشتري به صورت موقت جمعيت شهاب سنگ هاي سامانه را به دو نيم تقسيم كرده هست، آنهايي كه ميان مشتري و خورشيد قرار گرفته اند و آنهايي كه فراتر از مشتري قرار دارند. محققان با بررسي ساختارهاي شيميايي شهاب سنگ هايي كه به زمين رسيده اند، نه تنها سن اين اجرام، بلكه دو گروهي كه به آنها متعلق بوده اند را نيز تعيين كرده اند.

قدیمی‌ترین سیاره منظومه شمسی را بشناسید

براساس اين مطالعه گروه هاي شهاب سنگي يك ميليون سال بعد از تولد سامانه خورشيدي از يكديگر جدا شده است و تا چهار ميليون سال بعد به همين شكل باقي ماندند كه قوي ترين احتمال براي اين جداسازي، حضور سياره مشتري هست.

سیاره مشتری در یک چشم‌برهم‌زدن ژئولوژیکی متولد شده‌است،‌ هسته سنگی آن کمتر از یک میلیون سال بعد از تولد سامانه خورشیدی شکل گرفته و همین عنوان آن را به قدیمی‌تری

واژه های کلیدی: سياره | سیاره | محققان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs