ضرر سیاسی میادین مذاکرات احمد توکلی اخبار اقتصادی و بازرگانی

ضرر: سیاسی میادین مذاکرات احمد توکلی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شکان محسنی اژه ای،نوه غلامحسین اژه ای… / طعنه یک روزنامه به پرونده بابک زنجانی

در آخرین لحظاتی که قرار بود حکم نهایی “بابک زنجانی” ( ب – ز – سابق) را اعلام کنیم متاسفانه “ج – س” به ضرب گلوله کشته شد و روند پیگیری با مسئله روبه رو شد.

شکان محسنی اژه ای،نوه غلامحسین اژه ای... / طعنه یک روزنامه به پرونده بابک زنجانی

طعنه یک روزنامه به پرونده بابک زنجانی:شکان محسنی اژه ای،نوه غلامحسین اژه ای…

عبارات مهم : اخبار

روزنامه اصولگرای سیاست روز در مطلبی طنز، به قوه قضاییه انتقاد کرد.

شکان محسنی اژه ای،نوه غلامحسین اژه ای… / طعنه یک روزنامه به پرونده بابک زنجانی

این روزنامه نوشت:

در آخرین لحظاتی که قرار بود حکم نهایی “بابک زنجانی” ( ب – ز – سابق) را اعلام کنیم متاسفانه “ج – س” به ضرب گلوله کشته شد و روند پیگیری با مسئله روبه رو شد.

در آخرین لحظاتی که قرار بود حکم نهایی “بابک زنجانی” ( ب – ز – سابق) را اعلام کنیم متاسفانه “ج – س” به ضرب گلوله کشته شد و روند پیگیری با مسئله روبه رو شد.

اشکان محسنی اژه ای – دادستان کل کشور – با انتقاد از رسانه هایی که دادستانی را جهت اعلام حکم بابک زنجانی تحت فشار می گذارند، تصریح کرد: عجله کار شیطان است و ما تسلیم شیطنت ها و صحنه آرایی های خطرناک رسانه ها نخواهیم شد.

وی با ابراز رضایت از روند پیگیری پرونده، گفت: همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا اینکه دیشب شخص ناشناسی “ج – س” را به ضرب گلوله از پای درآورد و ما را گرفتار کرد.

دادستان کشور در برابر این پرسش خبرنگاران که آیا “ج – س” همان “جعبه سیاه” است که پدربزرگ ایشان در وقت دادستانی خود از آن حرف می زد، گفت: اگر یکبار دیگر کسی راجع به پدربزرگم و سوابق این پرونده حرفی بزند و سوالی بپرسد، پرونده “بز” را مختومه اعلام خواهم کرد.

شکان محسنی اژه ای،نوه غلامحسین اژه ای… / طعنه یک روزنامه به پرونده بابک زنجانی

شایان ذکر است این پرونده نزدیک نیم قرن است که روی میز دادستان های متفاوت ورق می خورد و هیچ گاه به نتیجه نمی رسد.

اخبار اجتماعی – خبرانلاین

واژه های کلیدی: اخبار | گلوله | پرونده | رسانه ها | روزنامه | بابک زنجانی | محسنی اژه ای | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs